اعتصاب کارگران شرکت سینا پالایش قشم

به دنبال گسترش روز افزون اعتصابات کارگری در ایران، کارگران شرکت سینا پالایش قشم نیز از روز شنبه 29 خرداد به اعتصابات سراسری پیوسته اند.

کارگران شرکت سینا پالایش با خواسته افرایش دستمزدهای عقب افتاده، بالا بردن سطح دستمزدها، پرداخت نکردن مزایا و حق بیمه، همگام با سایر کارگران ایران دست به این تجمع زدند. به گفته کارگران تا برآورده شدن خواسته هایشان به این اعتصابات ادامه میدهند.