حمایت کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک از همکاران خود در شرکت پایانه های نفتی منطقه خارک