برگزاری مراسم گرامیداشت 31 خرداد و یاد رفیق فرهاد شعبانی در تهران