جان باختن ۲ کارگر معدن بر اثر ریزش معدن نمک در گرمسار