فعالیت تبلیغی در گرامیداشت یاد رفیق فرهاد شعبانی در سنندج

برپایه خبر دریافتی  بامداد  روز سه شنبه 1 تیر ماه بیش از دو هزار سی دی از سخنان رفیق فرهاد شعبانی که به مناسبت فرا رسیدن 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له در مراسمی که به همین مناسبت در مقر مرکزی کومه له برگزار شد، پخش گردیده بود، در سطح شهر سنندج توزیع شد.

پخش این سی دی ها که بیش از ۳ ساعت به طول کشید در میان خانه ها، ماشین ها، مکانهای عمومی و همچنین مکانهای کارگری انجام شد. این گزارش می افزاید رفقای رفیق فرهاد در این عمل خواستند پیام این رفیق خستگی ناپذیر در امر مبارزه برای رهایی رنجدیدگان و ستمدیدگان را به گوش اکثر مردم همیشه سرخ سنندج برسانند.