برگزاری اولین دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی

“مصطفی نیلی”، وکیل “علی یونسی” دانشجوی زندانی دانشگاه شریف، خبر داد که دادگاه موکلش و همچنین “امیرحسین مرادی”، دیگر دانشجوی زندانی، روز شنبه در شعبه ۲۹ دادگاه رژیم در تهران  برگزار شد.

امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، و علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر این دانشگاه، فروردین ۹۹ از سوی ماموران لباس شخصی بدون ارائه هیچ حکمی و با ضرب و شتم بازداشت شدند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، چند ماه پس از بازداشت این دانشجویان آنها را به ارتباط با مجاهدین خلق و اقدامات «خرابکارانه» متهم کرد.