گسترش آتش‌سوزی بزرگ طبیعی در قبرس

دولت قبرس از جامعه جهانی خواسته است به مقابله با یک آتش‌سوزی عظیم طبیعی، که مقام های این کشور آن را بدترین در تاریخ کشور توصیف می کنند، کمک کنند.

این آتش سوزی، که بادهای شدید آن را تقویت می کند، در حال گسترش در نواحی جنوبی است و باعث تخلیه چندین روستا شده است. این آتش سوزی بعد از یک هفته موج گرما در قبرس روی می دهد، به طوری که دما به ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده است. کارشناسان مدت هاست هشدار می دهند که تغییر اقلیم، فراوانی و شدت این نوع رویدادها مانند امواج گرما را بیشتر خواهد کرد.