برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق فرهاد شعبانی در شهر سنندج

بنا بە گزارش دریافتی صبح امروز جمعە ١٨ تیر ١٤٠٠ خورشیدی مراسمی در “بهشت محمدی ” سنندج ، با حضور جمع زیادی از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب و دوستداران رفیق فرهاد شعبانی در گرامیداشت یاد این رفیق بزرگوار و بر مزار پدرش برگزار گردید.

مراسم با یک دقیقە سکوت بە یاد رفیق فرهاد شعبانی و دیگر جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم آغاز شد. سکوت با دکلمە قطعە شعر (پەلکی داری شادی گشتین ، ئێوە هەرگیز نامرن ، …..) توسط یکی از حاضرین شکستە شد. در ادامە یکی دیگر از حاضرین در مراسم، سخنانی پیرامون نقش و جایگاە برجستە رفیق فرهاد شعبانی در طول ٤٢سال اخیر در صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران ، در رهبری و هدایت این تشکیلات و در جنبش انقلابی کردستان و جنبش کارگری و کمونیستی ایران بیان نمود. مراسم با سرود (بەرێزە گیان بازیتان) بعد از نیم ساعت بە پایان رسید.