اعدام چهار زندانی در شیراز و اصفهان

سحرگاه روز یکشنبه 20 تیر ماه چهار زندانی به نام های “محمدحسن طاهری حقیقی، حسین نعمتی ، امیر جلیلی فر و اکبر جلیلی فر”  که پیشتر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، در زندانهای شیراز و اصفهان اعدام شدند.

محمدحسن طاهری حقیقی و حسین نعمتی که از سال 96  به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز به سر می برند روز یکشنبه در محوطه این زندان اعدام شدند. همچنین در همین روز حکم اعدام امیر جلیلی فر  56 ساله و اکبر جلیلی فر 42 ساله دو برادر زندانی محبوس در زندان اصفهان پس از بارها بردن و برگرداندن از پای چوبه دار و شکنجه روانی خانواده هایشان، اجرا شد. گفتنی است این دو برادر همراه با سه زندانی  که هویت دو تن از آنان مهراد خاکسار ۳۲ ساله و سجاد سهرابی ۲۵ ساله از اهالی اصفهان عنوان شده در روز ۱۲ تیرماه  به سلول قرنطینه منتقل شده بودند. از سرنوشت این زندانیان اطلاعی در دست نیست.