اهالی محترم و فرهیختهء شهرستان نقده همشهریان گرامی  با درود