با تشدید مبارزه‌مان در جهت سرنگونی حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی