انتقال ناگهانی  دو زندانی سیاسی به زندان رجایی شهر

خبرهای منتشر شده روز یکشنبه ۲۴ مردادماه حاکی از انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی “احد برزگر” و “رضا رجعتی” از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر است.

برپایه این گزارشات، زندانیان سیاسی احد برزگر و رضا رجعتی، محبوس در زندان تهران بزرگ، روز یکشنبه به طور ناگهانی فراخوانده شده و به بهانه انتقال به دادگاه، از سالن خارج شدند. پس از ساعتی از همبندیان این دو زندانی سیاسی خواسته شد که وسایل آنان را جهت انتقال به زندان رجایی شهر به بیرون از سالن منتقل کنند. احد برزگر که  به اتهامات “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون رژیم” و “تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰، جهت تحمل محکومیت ۵ سال حبس خود به زندان تهران بزرگ فراخوانده شده بود. زندانی سیاسی رضا رجعتی، ۲۵ ساله و اهل شهریار نیز  با اتهامات مشابه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ بازداشت و در ۱۶ تیرماه به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.