تجمع اعتراضی کارگران شهرکهای صنعتی ساوه

کارگران شهرکهای صنعتی ساوه روز دوشنبه 25 مرداد ماه با برپایی تجمعاتی در محل کار خود خواستار واکسیناسیون سریع کارگران شدند.

به گفته کارگران معترض، تعطیلی کرونا شامل حال کارگران بسیاری در خطوط به هم فشرده تولید نمی‌شود و این در حالیست که احتمال ابتلا در سوله‌ها یا سالن‌های تولید به شدت بالاست. برخی کارگران ضمن شرح شرایط دشوار و پرخطر خود، خواستار در اولویت قرار گرفتن برای واکسن کرونا شدند. آنها می گویند  وقتی قرار نیست خط تولید بسیاری از محصولات متوقف شود بهتر است که برای واکسیناسیون کارگران اقدام فوری صورت دهند.