تجمع اعتراضی مال باختگان آذویکو خودرو

مال باختگان آذویکو خودرو روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور ماه، برای چندمین بار طی سال جاری در اعتراض به تحویل نگرفتن خودروهای خریداری شده مقابل وزارت صنعت، معدن، و تجارت رژیم تجمع کردند.

معترضان می‌گویند که این شرکت نه حاضر به تحویل خودروها است، نه حاضر به برگرداندن پول متقاضیان است. مال‌باختگان در این تجمع در اعتراض  با سردادن شعارهای اعرتاضی نسبت به دزدی‌ها و کلاه‌برداری‌های حکومت و وابستگان‌شان اعتراض کردند. گفتنی است  دخالت ماموران نیروی انتظامی و تهدید معترضان، باعث درگیری بین تجمع کنندگان و ماموران شد. شرکت صنعت خودروی آذربایجان (آذویکو) در۲ سال گذشته اقدام به فروش بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به مشتریانش کرد. اما با گذشت نزدیک به ۲ سال، از تحویل خودرو به حواله‌داران خودداری می‌کند.