حمله جنگنده های روسیه به مواضع نیروهای تروریستی در سوریه