تجمع بازنشستگان وزارت بهداشت در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان وزارت بهداشت در استان‌های خوزستان، اصفهان، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی  روز سه شنبه 6 مهر ماه در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز این استان‌ها دست به تجمع زدند.

بازنشستگان بهداشت و‌ درمان خواهان همسان سازی حقوق‌ها، پرداخت پاداش و فوق‌العاده و دیگر مطالبات‌شان هستند. معترضان معتقدند که بازنشستگان بهداشت و درمان اختلاف حداقل ۴ تا ۵ میلیونی با یک فرد شاغل همتراز خود را دارند. همچنین علیرغم اینکه بسیاری از مزایای شغلی بازنشستگان مانند پرداخت فوق‌العاده ویژه شغلی، حق اشعه، حق جذب و سختی شرایط محیط کار از فیش‌ حقوق هایشان کسر گردیده است، اما در احکام متناسب سازی، آنها را اعمال نکرده‌اند.