اعتراض شهروندان لبنانی به لغو بررسی انفجار بیروت

شمار زیادی از شهروندان لبنانی که عمدتا بازماندگان قربانیان انفجار عظیم سال گذشته در بیروت بودند روز چهارشنبه 7 مهر ماه، با تجمع در برابر وزارت دادگستری این کشور به تعلیق فرآیند بررسی عوامل این انفجار اعتراض کردند.

به گفته معترضان، روند بررسی انفجار بیروت روز دوشنبه با مداخله سیاسی متوقف شد و مقامات لبنان کوشیده‌اند قاضی “طارق بیطا” دادستان اصلی پرونده را نیز برکنار کنند. لازم به یادآوری است که انفجار بندر بیروت در سال گذشته بیش از ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت و سبب ویرانی بخش‌های گسترده‌ای از پایتخت لبنان شد.