تجمع کارگران معادن شرکت زغال‌سنگ کرمان

گروهی از کارگران معادن شرکت زغال‌سنگ کرمان، روز چهارشنبه 7 مهر ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پایین بودن سطح دریافتی‌هایشان، در مقابل مسجد ابوالفضل واقع در سه راهی دشتخاک در شهرستان زرند، دست به تجمع زدند.

بیشتر این کارگران که از معادن خصوصی “پابدانای جنوبی، چشمه پونه، سراپرده، باب شکون، گله توت و “۱۲-۱۴ هستند، معتقدند که تولید معادن خصوصی دو برابر معادن دولتی است؛ اما حقوق آن‌ها نصف کارگران دولتی‌ است. گفتنی است علاوه بر سطح نازل دستمزدها ، مواردی مانند ضریب شغلی ۱.۵ و موقت بودن قراردادها از مشکلات کارگران زغال‌سنگ است.