برخورد شدید و شلیک هوایی جواب طالبان به تجمع اعتراضی زنان در کابل

گروهی از زنان افغانستانی بامداد روز پنج‌شنبه هشتم مهرماه در شرق کابل در برابر دبیرستان “لیسه رابعه بلخی” تجمع کرده در اعتراض به عدم گشایش نهاد‌های آموزشی به روی دختران دست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشت دختران به نهادهای آموزشی شدند.

این زنان با حمل شعارهایی از جمله «آموزش را سیاسی نسازید»، «قلم‌های ما را نشکنید»، «کتاب‌های ما را نسوزانید» و «مکاتب ما را نبندید» خواستار بازگشت دختران به نهادهای آموزشی شدند. طالبان که پس از تسلط بر افغانستان در حدود یک و نیم ماه پیش، تاکنون نتوانسته‌اند تکلیف کارکنان دولتی، دانشجویان و دانش‌آموزان زن را مشخص کنند، با برخورد خشونت‌آمیز و شلیک هوایی مانع تظاهرات زنان در کابل شدند و طبق گزارشات ده‌ها نیروی گروه طالبان با اسلحه وارد محل تظاهرات شدند و با شلیک هوایی  زنان معترض را متفرق کردند و همچنین به سوی خبرنگاران خارجی حاضر در محل تظاهرات یورش بردند و مانع تصویربرداری از سوی آن‌ها شدند.