اعتصاب و تجمع رانندگان منطقه عملیاتی نار و کنگان

صبح روز شنبه ۱۰ مهرماه رانندگان منطقه عملیاتی نار و کنگان در اعتراض به شرایط حقوقی و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار کشیده اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند که براساس قوانین وزارت کار، قراردادهای آنها مستمر است و طبق بخشنامه وزارت نفت همه شرایط لازم جهت دریافت این آیتم را دارند اما مسئولین نفت مرکزی و منطقه عملیاتی نار و کنگان توجه ای به خواسته های آنان نمی کند . لازم به یادآوری است که  بیش از یکصد روز است که شاهد اعتراضات گسترده کارکنان نفت و گاز در شهرهای مختلف هستیم. این تجمع ها از شرکت پالایشگاه فجر جم شروع شد  و در شهرک پردیس ادامه پیدا کرد و امروز هم دامنه آن به منطقه عملیاتی نار و کنگان رسیده است.