اعدام ۶ زندانی در زندان عادل آباد شیراز

طی روزهای اخیر حکم ۶ زندانی محبوس در زندان عادل آباد شیراز که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با موادمخدر و قتل به طور جداگانه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمد.

هویت این شهروندان “رسول اکرمی”، “امید کشتکار” از اهالی مرودشت، “میثم عاطف فرد”، “سهراب ناجی”،  “وهاب صمدی” و “هادی رازی” که پیشتر از بابت اتهام قتل  مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، احراز شده است.  درخبری دیگر آمده است که  زندانی دیگری به نام “مصطفی استواری، متهم به قتل، در روزهای گذشته جهت اجرای حکم اعدام به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده است.  اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.