جانباختن شش کارگر در شهرهای مختلف

روز جمعه ۹ مهرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، شش کارگر در شهرهای تهران، اصفهان، کاشمر، جوانرود، پیرانشهر و قائمشهر دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشر شده، یک کارگر در شهرستان کاشمر واقع در استان خراسان رضوی حین انجام کار جان بر اثر سقوط در چاه ۱۰۰ متری خود را از دست داد. در تهران نیز به دنبال آتش سوزی در مغازه‌ای واقع در میدان آرژانتین یک کارگر ۲۶ ساله تبعه ر افغانستان جانباخت. یک کارگر 36 ساله ساختمانی در اصفهان هم حین انجام کار بر اثر ریزش آوار دچار حادثه شد و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. در حادثه ایی دیگر یک کارگر به نام “رسول هوشنگی” حین کار در روستای “کچل آباد” جوانروزد دچار حادثه شد و جانباخت. یک کارگر دیگر به نام “محمد رزگی” اهل روستای “قبر_حسین” پیرانشهر در حین گردآوری گردو به دلیل سقوط از درخت جانش را از دست داد. همچنین یک کارگر32 ساله به نام “حسن شبان” حین کار آماتوربندی در قائمشهر استان مازندران از طبقه چهارم ساختمان سقوط کرده و در دم جانباخت.