تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی ایذه مقابل استانداری خوزستان

روز شنبه دهم مهرماه مربیان پیش دبستانی شهرستان ایذه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند.

این مربیان پیش دبستانی که شماری از آنها در سال ۹۷ از طرف آموزش و پرورش بیکار شده اند، خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی شان و بازگشت به کار خویش هستند. و به عدم پاسخگویی مسئولین آموزش و پرورش اعتراض دارند.