وقوع زمین لرزه در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری