تجمع و راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه 15 مهرماه، جمعی از کارگران شرکت هفت تپه در دهمین روز از اعتصاب خود، پس از تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شوش، به طرف دادگستری این شهر راهپیمایی کردند.

رسیدگی به مطالبات مزدی کارگران، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و‌ بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و ترمیم کارخانه، از مطالبات مهم این کارگران به شمار می‌رود. معترضین حاضر در تجمع، در حمایت از فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه که پیشتر توسط دادگاه رژیم در اهواز به احکام حبس و ممنوع الخروجی محکوم شده بود، شعار اعتراضی سر دادند. گفتنی است کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در دور قبلی اعتصابات خود، بیش از ۴۰ روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع در محوطه شرکت و خیابانهای شوش زده بودند.