دیدار جمعی از فعالان صنفی با خانواده عزیز قاسم زاده