فوت ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهور ایران، در پاریس