اعتصاب و تجمع کارگران سد شفارود رضوانشهر

روز شنبه ۱۷ مهرماه، جمعی از کارگران سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گیلان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محل کار خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

کارگران معترض سد شفارود رضوانشهر در پی بدقولی در پرداخت حقوق معوقه شان صبح روز شنبه  مقابل این شرکت تجمع کردند. کارگران حدود ۶ ماه است که حقوق نگرفته اند. کارگران معترض که تعداد آن‌ها نزدیک به ۹۰۰ نفر است می گویند: چندین ماه‌ است کارفرما وعده پرداخت حقوق می‌دهد ولی در طول چند سال گذشته روند پرداخت حقوق کارگران با تاخیر انجام شده و هیچ تغییری نکرده است.