تداوم تجمع کارگران شهرداری خرمشهر

کارگران شاغل در شهرداری خرمشهر روز چهارشنبه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه از معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و در دست داشتن بنرهایی  خواستار پرداخت کامل حقوق معوقه خود از سوی شهرداری شدند. معترضان پرداختی‌های موقت را نوعی قطره چکانی توصیف کردند و گفتند تا تسویه نشدن کامل مطالباتشان هر روز تجمع خواهند داشت.