تجمع بازنشستگان وزارت بهداشت گیلان

شماری از بازنشستگان وزارت بهداشت گیلان  روز پنجشنبه 22 مهر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به خواسته هایشان در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز گیلان واقع در رشت تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان خواهان همسان سازی حقوق‌ و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود هستند. یکی از معترضان با اشاره به مطالبات بازنشستگان می‌گوید که ۴۷۰ تن از همکارانشان طی سال گذشته تاکنون بازنشسته شده‌اند و طبق قانون باید به آن‌ها پاداش پایان خدمت پرداخت شود. ولی با وجود گذشت یک و نیم سال پاداش این بازنشستگان هنوز به آنها پرداخت نشده است.