سومین هفته اعتصاب کارگران معدن‌های خصوصی زرند

در سومین هفته اعتصاب کارگران معدن‌های خصوصی زرند، تعدادی از کارگران و خانواده‌هایشان به کرمان سفر کردند و با تجمع در مقابل استانداری خواستار پاسخگویی به مطالبات‌شان شدند.

اعتصاب کارگران معدن‌های خصوصی زرند که از هفتم مهر ماه آغاز شده، روز شنبه 24 مهر نیز ادامه داشت.  حدود دو هزار کارگر معادن خصوصی شمال کرمان به افزایش شدت کار، کمی دستمزد، نابسامانی بیمه کارگری و قراردادهای موقت، و شرایط نامناسب کار اعتراض دارند.

گفته می شود، طی اعتصاب کارگران، کارفرمایان و مسئولان منطقه‌ای شیوه‌های مختلف را برای در هم شکستن اعتصاب کارگران به کار گرفته‌اند. کارگران اعتصابی به اخراج تهدید شده‌اند و یگان ویژه برای سرکوب کارگران در منطقه مستقر شده است.