تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فن آوران

صبح روز یکشنبه 25 مهرماه  جمعی از کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی فن آوران در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولین شرکت و مشکلات معیشتی خود دست به تجمع زدند.

این کارگران به پایین بودن مزایای مزدی خود نسبت به سایر همکارانشان در پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج فارس اعتراض دارند و خواهان یکسان‌سازی پاداش‌ها هستند.  نماینده کارگران معترض دراین خصوص می گوید پتروشیمی فن آوران بیش از 800 نیروی شاغل دارد که با عناوین قراردادی متفاوت به کار گرفته شده‌اند و در ارائه خدمات به آنها تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.