غرق شدن قایق حامل پناهجو در اسپانیا

روز شنبه 24 مهر ماه سازمان بین‌المللی مهاجرت از غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در بخش آب‌ها اسپانیا خبر داد  و اعلام کرد جسد دستکم 7 پناهجو را تاکنون پیدا کرده است.

به گفته این سازما،ن این قایق حامل 28 پناهجو بود  که در پی غرق شدن آن در آبهای “کیپ ترفالگار” 4 نفر از پناهچویان نجات یافتند و  جسد 7 تن از آنها توسط گارد ساحلی اسپانیا پیدا شده است ولی از سرونوشت 17 نفر دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.همزمان  سازمان بین  المللی مهاجرت اعلام کرده است در سال 2021 دستکم یکهزار و 25 پناهجو در راه رسیدن به اسپانیا غرق شده اند. وضعیت جنگی، بیکاری و فقر گسترده در کشورهایی نظیر سوریه، عراق، افغانستان، یمن و برخی دیگر از کشورها به اوج‌گیری شمار پناهجویان جهان دامن زده است.