استمرار اعتصاب کارگر سد شفارود گیلان

۸۰۰ کارگر سد شفارود گیلان روز یکشنبه ۲۵ مهرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند.

به گفته نماینده کارگران، از سال گذشته تاکنون پیگیر معوقاتشان هستند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. به گفته این کارگران فقط ۲۰درصد از مجموع کارگران مشغول به کار در پروژه سد شفارود طی سال جاری تا پایان اردیبهشت حقوق و دستمزد خود را دریافت کرده‌اند.