اعتصاب کارگران پروژه ساخت تونل آزادراه منجیل به رشت

جمعی از کارگران پروژه ساخت تونل آزادراه منجیل به رشت، از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه، در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه، دست به اعتصاب زدند.

یکی از کارگران پروژه ساخت ساخت تونل آزادراه منجیل به رشت در تشریح جزئیات اعتراض خود و سایر همکارانش می گوید: به دنبال برپایی دور نخست اعتراضات کارگران ساخت تونل آزادراه منجیل به رشت که در حدود ۱۵ روز پیش اتفاق افتاد، مدیرعامل شرکت پیمانکاری «کاریز» با اعلان نداشتن منابع مالی کافی وعده داد حداکثر تا ۲۳ مهر ماه بخشی از معوقات ۴ ماهه مزدی آن‌ها را پرداخت خواهد کرد. اکنون علیرغم گذشت چند روز از موعد مقرر مطالبات کارگران پرداخت نشده است.