تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد استان اصفهان روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق و رفع مشکلات بیمه تکمیلی عنوان کردند.