ادامه اعتراضات کارگران هفت‌تپه برای بیست و سومین روز