تجمع اعتراضی کارگران در عسلویه

از روز دوشنبه ۲۶مهر ماه، کارگران برخی فازهای پالایش در عسلویه بدلیل اینکه چند ماه حقوق نگرفته‌اند و زمان مرخصی آنها  رسیده و جیبشان خالی است، دست به تجمع زده و مسیر را بستند.

همچنین عقد قراردادهای کاری جدید، افزایش دستمزد و امکان بهرمندی از ۱۰ روز مرخصی در ازای بیست روز کار و فعالیت، از جمله خواسته های این کارگران است.