تجمع جمعی از شهروندان و فعالان حقوق زنان در روستای دولت آباد