انتقال عثمان اسماعیلی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج

برپایه گزارش دریافتی، روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر، عثمان اسماعیلی فعال کارگری سرشناس، پس از تفهیم اتهام در شعبه دوم بازپرسی سقز، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در سنندج منتقل شد.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه هفته گذشته عثمان اسماعیلی فعال کارگری اهل سقز، توسط ده تن از نیروهای لباس شخصی در مقابل منزل مسکونی خود بازداشت و پس از آن به شعبه دوم بازپرسی شهرستان سقز منتقل شده بود. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.