درگیری‌های خشونت‌بار میان یک گروه اسلامگرای افراطی و پلیس پاکستان