تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد

روز دوشنبه سوم آبانماه جمع‌هایی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد از شهرهای اهواز، اصفهان، شاهرود، تهران و … طبق فراخوان از پیش اعلام شده مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران تجمع کردند.

بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند. بازنشستگان در اعتراض به اجرایی نشدن همسان‌سازی حقوق و کم کردن ۲ میلیون تومان از حقوق‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان معترض گفتند: «تا زمانی‌که صندوق حق و حقوق ما را ندهد، ما از تجمعات دست برنمی‌داریم و به اعتراضات ادامه خواهیم داد.»