اعتراض پرسنل بازنشسته بیمارستان خمینی کرج

گروهی از پرسنل بازنشسته بیمارستان خمینی کرج روز سه شنبه 4 آبان ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود روبروی این بیمارستان تجمع کردند.

یکی از پرسنل حاضر در تجمع در این خصوص می گوید که از سال ۹۶ و به مدت ۴ سال حقوق و سنوات عقب افتاده خود را دریافت نکرده اند. او همچنین افزود، طی این مدت بارها مطالبات خود را اعلام کرده اند اما هیچ مسئولی پاسخگوی نیروهای بازنشسته بیمارستان خمینی کرج نبوده است.