تجمع کارگران پتروشیمی گچساران

جمعی از کارگران حجمی شرکت پتروشیمی گچساران،  روز چهارشنبه 5 آبان  ماه برای سومین روز متوالی در محل کارخود و همچنین در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان، دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع میگوید: آنها در کمپین اعتراضی که ماه گذشته و به صورت سراسری در کشور برگزار شده بود شرکت کردند و پس از آن مسئولین شهرستان با وعده رسیدگی به مشکلات،کارگران را به سر کار بازگرداندند. ولی اکنون با وجود گذشت بیش از پنج ماه، مسئولین به وعده های خود عمل نکرده اند. به گفته این کارگر معترض  پیمانکاران درخصوص افزایش دستمزدها کم توجه اند و در صورت اعتراض تهدید به اخراج می شوند.