تجمع اهالی روستای شهر کهنه نیشابور

تعدادی از اهالی روستای شهر کُهنه نیشابور، روز شنبه ۸ آبان ‌ماه، در اعتراض به وضعیت نامناسب راه ارتباطی این روستا، در مسیر ریل راه‌آهن که در مجاورت روستای مذکور قرار دارد، دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از ساکنان روستای شهرکُهنه راه ارتباطی این روستا که به نام خیابان “مشاهیر نیشابور” نام‌گذاری شده از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و مشکلات زیادی را برای ساکنین روستا بوجود آورده است. وی همچنین افزود: روستای شهر کهنه در حریم میراث فرهنگی قرار دارد و به همین خاطر می‌گویند احداث جاده در این منطقه ممنوع است و در حال حاضر دانش‌آموزان برای رفت‌وآمد دچار مشکل هستند.