تجمع کارگران شرکت پتروشیمی رازی

تعدادی از کارگران شرکت پتروشیمی رازی واقع در بندر ماهشهر، روز شنبه 8 آبان ماه برای چندمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و مقابل ساختمان مرکزی این شرکت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، از جمله خواسته‌های کارگران که از هفته گذشته دور جدید اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند، “تخصیص پاداش و مزایای رفاهی متناسب با منطقه، افزایش کیفیت وعده های غذایی، بروزرسانی طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی” بوده است. این کارگران از همان روز اول اعتصاب خود اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به سر کار بازنخواهند گشت.