تجمع کارگران پتروشیمی آبادان

روز شنبه 8 آبان ماه گروهی از کارگران پتروشیمی آبادان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.

“اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی و حفظ کرامت انسانی کارگر و جلوگیری از خصومت‌های شخصی در برخورد با مطالبه‌گران و همچنین بازگشت به کار 4 تن از کارگران اخراجی ” از مطالبات مهم کارگران پتروشیمی آبادان است. به گفته یکی از کارگران آنها همچنین به دلیل تغییر شرایط کاری و شیفت کاری به مدیریت اعتراض دارند . علاوه بر آن خواستار پرداخت کلیه معوقات مزدی خود نیز می باشند.