اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی

کارگران پتروشیمی رازی واقع در بندر ماهشهر، روز دوشنبه 10 آبان ماه در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مدیران و مشکلات حقوق و مزایا در محل کار خود دست به اعتصاب زدند.

بنابر گزارش منتشر شده، از جمله خواسته‌های کارگران معترض تخصیص پاداش و مزایای رفاهی متناسب با منطقه، افزایش کیفیت وعده های غذایی، بروزرسانی طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی آنها است. گفتنی است این کارگران از چند روز پیش و در پی عدم تحقق وعده های مسئولین در خصوص رسیدگی به خواسته هایشان دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع کرده اند.