گردهمایی کارکنان شرکتی مخابرات منطقه‌ای در آذربایجان شرقی