ادامه تجمع کارگران بخش اورهال شرکت پالایش گاز پارسیان